Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »

Geborgde werkwijze

Logo CBL

 

Geborgde werkwijze Wijnhandel & Slijterij De Moor

31 mei 2022

 

Het is voor Wijnhandel & Slijterij De Moor van groot belang dat alcohol op een verantwoorde manier wordt verkocht, ook online. Wijnhandel & Slijterij De Moor wil namelijk absoluut geen alcohol verkopen aan jongeren onder de achttien jaar.

Met dit document wordt inzicht gegeven in de manier waarop Wijnhandel & Slijterij De Moor invulling geeft aan deze verantwoorde verkoop op afstand. Hiermee wordt voldaan aan de in artikel 20A lid 1 sub b van de Alcoholwet gestelde eis dat men moet beschikken over een werkwijze waarmee wordt gewaarborgd dat de alcoholhoudende drank slechts wordt afgeleverd op het adres van de geadresseerde of bij een distributiepunt en dat de leeftijd van de persoon aan wie de alcoholhoudende drank wordt verstrekt wordt vastgesteld en dat deze werkwijze ook wordt gehanteerd.

Dit document is altijd actueel. Dit betekent dat het document wordt geactualiseerd bij iedere wijziging van de situatie en jaarlijks wordt herzien. Het document bevat een omschrijving van:

 • het proces dat wordt gehanteerd om de leeftijdsgrens te bewaken en aan de geldende verplichtingen te voldoen;
 • de wijze waarop deze werkwijze bekend en inzichtelijk wordt gemaakt voor medewerkers;
 • de controle op de juiste naleving van het proces en de wijze waarop eventuele correcties worden doorgevoerd.

 

 1. Proces (conform artikel 5.2, lid 1 onder a en b van het Alcoholbesluit)

Omschrijf hier de geldende interne processen om te komen tot een goede naleving van de leeftijdsgrens bij de verkoop op afstand van alcohol. Denk hierbij aan:

  • De instructies die gelden voor bezorgers (handboeken).

Bezorgers van onze producten dienen te allen tijde een leeftijdscontrole uit te voeren bij het afleveren van onze producten.

  • De markering van leeftijdgebonden producten, zodat de bezorgers direct weten dat er alcohol wordt bezorgd.
  • Het gebruik van het NIX18-logo op de afleverbon, zodat de bezorgers weten dat er een leeftijdscontrole moet plaatsvinden.

De medewerkers die onze producten van verpakking voorzien zullen te allen tijde op een duidelijk zichtbare manier de verpakking voorzien van het NIX18-logo. Zodoende zijn de bezorgers ervan op de hoogte dat er een leeftijdscontrole vereist is bij het afleveren van onze producten.

  • De communicatie richting de consument, bijvoorbeeld door gebruik van het NIX18-logo in de online omgeving.

De webshop van Wijnhandel & Slijterij De Moor vraagt bij het bezoeken direct om een leeftijdscontrole. Hierbij is de consument zich ervan bewust dat onze producten uitsluitend bestemd zijn voor consumenten met een leeftijd van 18 jaar of ouder.

Tevens wordt tijdens het afrekenproces om de geboortedatum van de consument gevraagd met hierbij de aantekening dat een leeftijd van minimaal 18 jaar vereist is om alcoholische dranken te kopen.

  • De wijze waarop wordt voldaan aan de verplichting om bij iedere aankoop op afstand te melden dat, naast op het aankoopmoment, ook bij de aflevering van de alcoholhoudende drank de leeftijd van de ontvanger wordt gecontroleerd.

Bij de aflevering wordt de ontvanger altijd gecontroleerd op leeftijd door middel van het vragen naar een geldig identiteitsbewijs. Indien de ontvanger niet in staat is zijn identiteitsbewijs te laten zien om zo de leeftijd te kunnen vaststellen wordt het pakket niet afgeleverd bij dusdanige ontvanger. Het pakket wordt dan bij een pakketpunt afgeleverd waar wederom leeftijdscontrole plaatsvindt bij het afhalen van het pakket.

  • Indien wordt gewerkt met derde partijen: de afspraken die met hen zijn gemaakt over een goede naleving van NIX18. Deze afspraken zijn onderdeel van de geborgde werkwijze.

Derde partij: PostNL

Bij inschakeling van de leeftijdscheck, die wordt aangeboden door PostNL, belooft postNL verantwoordelijkheid richting Wijnhandel & Slijterij De Moor met betrekking tot de leeftijdscontrole van de ontvanger bij het afleveren van het product. PostNL zal geen pakket afleveren indien er geen leeftijdscontrole van de ontvanger plaats heeft gevonden. Ook wordt het pakket niet bij de buren bezorgd.

 

1.B de verkoper op afstand er zorg voor draagt dat de actuele geborgde werkwijze bekend en inzichtelijk is voor degenen die werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van de verkoper; middels werkoverleg wordt dit ook geleerd aan de betreffende personeelsleden.

1.C de verkoper op afstand ten minste eens per jaar een onderzoek verricht naar de uitvoering van de bij en krachtens artikel 20a, eerste lid, onderdeel b, van de wet, voor hem geldende verplichtingen en eventueel geconstateerde tekortkomingen corrigeert. Middels steekproeven controleren wij dit met enige regelmaat.